Malphite Runy
3

Malphite Runy

Okruch Monolitu • Platinum+
Malphite Runy na Top do patchu 12.23. Sprawdź Runy dla Malphite, których szukasz!
2,6%
% Picków
50,4%
% Wygranych
2,2%
% Banów
4,3 tys.
Mecze

Strong against

Weak against

Czary przywoływacza

Błysk
Podpalenie
53,3%
582 Mecze

Początkowe przedmioty

Pierścień Dorana
Mikstura Zdrowia
2
51,1%
1024 Mecze

Kluczowe Przedmioty

Pancerniaki
Lodowa Rękawica
Mroźne Serce
58,2%
194 Mecze

Przedmioty Na Późną Fazę Meczu

Kolczasta Kolczuga
Kamienna Płyta Gargulca
Słoneczna Egida
62,1%
65,8%
85,7%

Priorytet wyboru zaklęć umiejętności

Sejsmiczny Odłamek
Q
Wstrząśnienie Ziemi
E
Trzask Pioruna
W
54,8%
440 Mecze
Sejsmiczny Odłamek
1
4
5
7
9
 
Trzask Pioruna
2
14
15
 
Wstrząśnienie Ziemi
3
8
10
12
13
 
Niepowstrzymana Siła
6
11
 

Malphite Runy

Czarnoksięstwo

Czarnoksięstwo

Przywołanie Aery
Ezoteryczna Kometa
Pęd Fazowy
Kula Nulifikacji
Opaska Przepływu Many
Płaszcz Nimbu
Transcendencja
Chyżość
Całkowite Skupienie
Poparzenie
Kroczący po Wodzie
Nadchodząca Burza
Inspiracja

Inspiracja

Hextechowy Błyskalazek
Magiczne Obuwie
Idealne Wyczucie Czasu
Rynek Przyszłości
Dematerializator Stworów
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Prędkość Zbliżeniowa
Zaginający Czas Tonik
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Malphite Runy

Malphite Runy
Czarnoksięstwo

Czarnoksięstwo

Przywołanie Aery
0%
Ezoteryczna Kometa
100%
Pęd Fazowy
0%
Kula Nulifikacji
0%
Opaska Przepływu Many
100%
Płaszcz Nimbu
0%
Transcendencja
86%
Chyżość
0%
Całkowite Skupienie
14%
Poparzenie
100%
Kroczący po Wodzie
0%
Nadchodząca Burza
0%
Inspiracja

Inspiracja

Hextechowy Błyskalazek
0%
Magiczne Obuwie
29%
Idealne Wyczucie Czasu
0%
Rynek Przyszłości
0%
Dematerializator Stworów
0%
Dostawa Ciastek
100%
Kosmiczna Przenikliwość
29%
Prędkość Zbliżeniowa
0%
Zaginający Czas Tonik
43%
Offense
86%
Offense
86%
Defense
0%
Offense
14%
Flex
14%
Flex
71%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
29%

Lore

Porady Odnośnie Sojuszników

Pancerz zmniejsza prędkość z jaką obrażenia przebijają Granitową Tarczę. Użyj Brutalnych Uderzeń, zanim przeciwnik zniszczy tarczę, aby zmniejszyć liczbę otrzymanych obrażeń.

Mimo, że jego umiejętności zwiększają swoją skuteczność wraz z posiadanym pancerzem, niekiedy Malphite Runy musi skorzystać z odporności na magię. W takich przypadkach kup Egidę Legionu, Obuwie Merkurego oraz Anioła Stróża.

Porady Odnośnie Przeciwników

Jeżeli zadajesz obrażenia fizyczne chowaj się za swoimi sojusznikami podczas walki z Malphite Runy'em. Wstrząśnienie Ziemi znacznie zredukuje twoje obrażenia.

Malphite Runy jest jednym z kilku obrońców, którzy nadają się do zabijania stworów w dżungli. Uważaj, jeżeli wybierze Porażenie.

Ogromna istota z żyjącego kamienia, Malphite Runy stara się narzucić błogosławiony porządek chaotycznemu światu. Urodzony jako okruch-sługa obeliskowi z innego świata znanemu jako Monolit, używał swojej ogromnej mocy żywiołów, by chronić i dbać o swojego prekursora, lecz ostatecznie poniósł klęskę. Jedyny ocalały ze zniszczenia jakie nastąpiło, Malphite Runy zmaga się z miękkim ludem Runeterry i jego płynnymi nastrojami, szukając nowego zadania godnego dla siebie — ostatniego z rasy.